Planschade en nadeelcompensatie

Door een planologische mutatie of herstructurering dreigt schade.

Hooghiemster taxatie & advies taxeert eventuele waarde-vermindering en/of inkomensschade

Als gevolg van het rechtmatig handelen van de overheid op het terrein van ruimtelijke ordening en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur kan schade ontstaan. Dit is planschade of nadeelcompensatie.  Hooghiemster taxatie & advies kan u adviseren over de vragen of er sprake is of zal zijn van planschade of nadeelcompensatie en over de hoogte van de schade. Tevens kunnen wij u begeleiden bij het traject dat gevolgd moet worden bij de behandeling van een verzoek van planschade en u op voorhand een risico analyse verschaffen.

Stelt u zich eens voor: u woont naar grote tevredenheid al jaren aan de rand van een dorp, met een fraai weids uitzicht over landerijen. En plots komt u erachter dat de gemeente daar een woonwijk heeft geprojecteerd; weg mooie uitzicht.

Of er moet een weg verbreed worden en voor een half jaar wordt een bepaalde afrit afgesloten waardoor uw bedrijf tijdelijk slecht bereikbaar wordt. De financiële gevolgen voor u als ondernemer kunnen in een dergelijke situatie groot zijn.

Hooghiemster taxatie & advies kan de waardevermindering en de geleden inkomensschade inzichtelijk maken. Tevens  kunnen wij u aan de hand van een planologische vergelijking adviseren en een risicoanalyse voor u opstellen.