Grondverwerving

Agrarische grond nu bestemd voor woonwijk of bedrijven-terrein

Het Nederlandse landschap verandert voortdurend. Dit is een gevolg van talloze ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, woningbouw, industrie, waterbeheersing, recreatie, schaalvergroting in de landbouw en de aanleg van natuurgebieden. Al deze ontwikkelingen vragen de nodige ruimte en leggen daardoor beslag op het Nederlandse grondgebied.

Om aan al deze functies invulling te geven is het vaak nodig om grond aan te kopen. Zowel in het landelijk gebied als ook in het overgangsgebied tussen het landelijk- en stedelijk gebied. Hooghiemster taxatie & advies is expert op het gebied van grondzaken. Bij de ontwikkeling van een project kunnen wij het gehele traject van grondverwerving op ons nemen. Wij zorgen ervoor dat u bij de realisatie de benodigde grond tot uw beschikking heeft.

Zowel  voor overheden als ook voor particulieren bieden wij u onze diensten aan. Onze medewerkers beschikken over gedegen kennis en ervaring als onafhankelijk taxateur en als grondverwerver.