Taxatie & advies

Aan- of verkoop, minnelijke verwerving, successiebelasting.

U heeft behoefte aan een taxatie van en/of advies omtrent landelijk vastgoed?

Hooghiemster taxatie & advies kan u adviseren en heeft gecertificeerde1 taxateurs en beëdigde rentmeesters die een taxatie kunnen uitvoeren. Wij doen dat voor diverse opdrachtgevers en doeleinden, zoals:

  • het adviseren omtrent de waarde in verband met een eventuele aan- of verkoop;
  • het adviseren omtrent de volledige schadeloosstelling in het kader van de Onteigeningswet met bijbehorende jurisprudentie bij een verwerving door een overheid;
  • het adviseren in verband met de erf- of schenkbelasting of successiewet  of een boedelscheiding;
  • ten behoeve van een minnelijke waardering met de Belastingdienst;
  • in het kader van een rechtbankcommissie;
  • in het kader van een ruilverkaveling;
  • in verband met een bedrijfsoverdracht.

 

1 Om de garantie te geven dat onze taxateurs aan hoge vakbekwaamheid  voldoen en regelmatig worden getoetst op actuele kennis.