Hooghiemster taxatie & advies

Nederland is een klein land met een hoge bevolkingsdichtheid. Hierdoor leggen verschillende functies elk hun beslag op het landschap. Landbouw, natuur, woningbouw, bedrijven, water en infrastructuur zijn hiervan enkele voorbeelden.Om al deze onderdelen ruimte te geven is een goede regie noodzakelijk.

Onze goed gekwalificeerde medewerkers beschikken over specifieke kennis en affiniteit met het landelijk gebied. Hiermee kunnen zij u van dienst zijn om ruimte te geven aan al deze functies. Denkt u bijvoorbeeld eens aan een taxatie ten behoeve van de aankoop van landelijk vastgoed, grondverwerving ten behoeve van waterberging, etc.

Hooghiemster taxatie & advies ook voor u?

Overheden op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, semi-overheden, bedrijven, stichtingen, kerken en particulieren; Hooghiemster taxatie & advies heeft een breed scala aan opdrachtgevers. Wij zijn hen onder andere van dienst met onderstaande werkzaamheden:

  • taxaties van landelijk vastgoed;
  • advisering bij aan- en verkoop van landelijk vastgoed;
  • grondverwerving;
  • beheer van landelijk vastgoed;
  • onteigeningsadviezen;
  • advisering in het kader van planschade- en nadeelcompensatie.

Wij richten ons met onze werkzaamheden op continu├»teit en de lange termijn. De termen communicatie, organiseren, co├Ârdineren en vertrouwen staan bij ons hoog in het vaandel.