Beheer

Bezit van landelijk vastgoed vraagt om goed rentmeesterschap.

Wie zorgt voor het beheer van uw bezittingen?

U wilt vanzelfsprekend dat uw landelijk vastgoed goed rendeert en goed wordt onderhouden. Lukt dat niet of onvoldoende in eigen beheer, dan kan Hooghiemster taxatie & advies het beheer van uw bezittingen verzorgen.

Onze  beëdigde rentmeesters beheren het landelijk vastgoed voor diverse opdrachtgevers, zoals stichtingen, kerken en particulieren. Hierbij behoren onder andere werkzaamheden als:

  • adviseren over huur, pacht en erfpacht;
  • het opstellen van huur-, pacht- en erfpachtcontracten;
  • incasseren van huur- en pachtpenningen;
  • advies over de exploitatie van landbouwgronden, bossen en natuurterreinen;
  • onderhouden  van (bedrijfs-)gebouwen;
  • advies op het gebied van ruilverkavelingsaangelegenheden en onteigening;
  • begeleiden van jacht- en visserijactiviteiten;
  • adviseren op het gebied van subsidies en verzekeringen;
  • administratieve werkzaamheden en/of –ondersteuning.

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

De beëdigde rentmeesters van Hooghiemster taxatie & advies zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Door permanente educatie blijven onze rentmeesters goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Dat is uw garantie voor kwaliteit.